obrazek1
 
 

Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej „LAPIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łażanach k. Żarowa w województwie dolnośląskim zajmuje się wydobyciem i produkcją kruszyw.

Posiadamy Kopalnie Granodiorytu „Łażany II” położoną na przedpolu Sudetów Środkowych,
w obrębie masywu Strzegom – Sobótka.

Kopalnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych m.in.:
 • drogi krajowej nr 5 (4 km)
 • autostrady A4 (12 km)
 • autostradowego łącznika Świdnica – Wrocław
Jest usytuowana pomiędzy dużymi dolnośląskimi aglomeracjami miejskimi:
 • Wrocław (50 km)
 • Wałbrzych (30 km)
 • Legnica (55 km)
 • Jelenia Góra (67 km)
W naszej kopalni wydobywamy i przerabiamy granodioryt stosowany w wielu dziedzinach szeroko pojętego budownictwa:
 • Drogowego
 • Kolejowego
 • Inżynieryjnego
 • Hydrotechnicznego
 • Kubaturowego
Wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem 1454-CPD-265 (sierpień 2011r.) umożliwia zagwarantowanie naszym kontrahentom najwyższej jakości i terminowości realizacji dostaw naszych kruszyw.

Ponadto w grudniu 2011r. uzyskaliśmy Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Kolejnictwa, potwierdzający najwyższą jakość kruszyw kolejowych (klasa I, gatunek 1), potwierdzony Certyfikatem CZ/IK 58/2011 Wysoki standard technologii produkcji i organizacji spedycji kruszyw czyni z nas atrakcyjnego partnera biznesowego.
 

Kopalnia Granodiorytu "Łażany"
58-130 Żarów
Łażany, ul. Wrocławska 41
Biuro firmy:
tel. 74 858-06-56
biuro@kopalnia-granodiorytu.pl
Dział Sprzedaży:
tel. 74 858-06-56
marketing@kopalnia-granodiorytu.pl