obrazek1 obrazek2
 
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PH,UiPR „LAPIS”  Sp. z o.o., 58- 30 Żarów, Łażany, ul. Wrocławska 41.

Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@kopalnia-granodiorytu.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych uprawnionymi do ich przetwarzania są:

1.      podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie przepisów prawa,

2.      podmioty, którym dane powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową,

3.      organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji tej umowy. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało uniemożliwieniem zawarcia i realizacji umowy.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 
 

Kopalnia Granodiorytu "Łażany"
58-130 Żarów
Łażany, ul. Wrocławska 41
Biuro firmy:
tel. 74 858-06-56
biuro@kopalnia-granodiorytu.pl
Dział Sprzedaży:
tel. 74 858-06-56
marketing@kopalnia-granodiorytu.pl