obrazek1 obrazek2
 
 
Oferta
 
Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 13043:2004 +A1
"Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu"
Piasek łamany 0-2 mm
Mieszanka drobna 0-5 mm
Grys 2-5 mm
Grys 5-8 mm
Grys 8-11 mm
Grys 11-16 mm
Grys 16-22 mm
Kliniec 4-31,5 mm
 
Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 12620:2008 + A1
"Kruszywa do betonu"
          Grys         2-8 mm
Grys 8-16 mm
Grys 16-22 mm
 
Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 13242:2008 + A1
"Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym"
Kruszywo o uziarnieniu ciągłym      0-31,5 mm      
Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm
Tłuczeń 31,5-63 mm
 
Kruszywa deklarowane wg normy PN-EN 13450:2004 + A1
"Kruszywa na podsypkę kolejową"
Tłuczeń kolejowy       31,5-50 mm
 

Kopalnia Granodiorytu "Łażany"
58-130 Żarów
Łażany, ul. Wrocławska 41
Biuro firmy:
tel. 74 858-06-56
biuro@kopalnia-granodiorytu.pl
Dział Sprzedaży:
tel. 74 858-06-56
marketing@kopalnia-granodiorytu.pl