obrazek1 obrazek2
 
 
Asortyment

Granodioryt to kwaśna skała magmowa typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej lub średniokrystalicznej i barwie szarej.

Granodioryt ze złoża „Łażany II” spełnia wymogi norm dla budownictwa drogowego, kolejowego, kruszywa mineralnego do betonu i jest przydatny jako:
  • kruszywo łamane w budownictwie drogowym i nawierzchni kolejowych
  • kruszywo mineralne do betonu
Granodioryt wydobywany ze złoża „Łażany II” charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizyko - mechanicznymi skały takimi jak:
  • duża wytrzymałość na rozdrabnianie
  • duża wytrzymałość na ściskanie
  • niska nasiąkliwość
  • wysoka mrozoodporność
  • brak zanieczyszczeń obcych
  • wysoka odporność na polerowanie
 

Kopalnia Granodiorytu "Łażany"
58-130 Żarów
Łażany, ul. Wrocławska 41
Biuro firmy:
tel. 74 858-06-56
biuro@kopalnia-granodiorytu.pl
Dział Sprzedaży:
tel. 74 858-06-56
marketing@kopalnia-granodiorytu.pl